Hakkımızda

Dijital Tarih; İnternet ortamında bulunan tarih kaynakları hakkında tarihseverlere, tarih öğrencilerine ve araştırmacılara yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış bir web sitesidir. Dijital kütüphaneler, e-kitap arşivleri, dijital müzeler, online tarihi belge arşivleri, dijital gazete ve dergi veritabanları, tarihi fotoğraflar, tarihi haritalar Dijital Tarih‘te ele aldığımız ana konular arasındadır.

Dijital Tarih‘te okuduğunuz tüm yazılar tarih alanında uzman kişiler tarafından kaleme alınmış özgün yazılardır. Bilgi kaynaklarının dijitalleşmesinin tarih araştırmaları, yayıncılığı ve öğretimi alanında getirdiği muazzam değişim dünyada genellikle digital history veya daha kapsamlı bir tanımla digital humanities kavramlarıyla ifade edilen yeni bir alanın doğmasını sağladı. Ancak Türkiye’de tarih kaynakları alanındaki dijitalleşme yaklaşımları ve uygulamaları dünyanın çok gerisinde kalmış durumda. Dijital Tarih‘in bu alanın Türkiye’de daha iyi anlaşılması için küçük de olsa bir katkı yapmasını umuyoruz.